Núria Buil Bruna

Des del primer contacte per telèfon fins al dia de les noces tot va ser tan fàcil i màgic gràcies a Dunia, Sonia, Ramón i tot l’equip del Palau el Mirador! Organitzem les noces des d’Anglaterra on vivim, però en cap moment la distància física va ser un problema gràcies a que sempre hi havia algú disponible a l’altre costat del whatsapp quan ens sortia algun dubte.