La Celebració

Els reis de la pista

Després de tantes emocions i tan intenses, no hi ha res millor que divertir-nos ballant tota la nit.

Opinions

https://www.palaulomirador.com/gracies/ .